Šajā sadaļā publicēti Rīgas Baleta skolas profesionālo priekšmetu pedagogu radīti mācību materiāli. Tie palīdz gūt priekšstatu par dejas izglītību un izprast nepieciešamās zināšanas un prasmes.

KLASISKĀS DEJAS STUNDAS APRAKSTA 1. KLASEI PROFESIONĀLĀS IEVIRZES PROGRAMMĀ ''DEJAS PAMATI'' MUZIKĀLAIS MATERIĀLS

KLASISKĀS DEJAS ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA & VIDEO ROKASGRĀMATA

2022./2023. MĀCĪBU GADS 

2021./2022. MĀCĪBU GADS

2017-2020 GADS