Pie mums var atbraukt ar: 4.un 5.tramvaju; 37.,41.,22.,53.autobusu; 5.,7.,9.,12.,25.trolejbusu