Stipendijas statistika par 2013./2014.m.g  
 Arī šajā mācību gadā profesionālo skolu audzēkņi saņems Eiropas Sociālā fonda stipendijas
 Projekts skaitļos

 Eiropas Sociālā fonda projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”  (informatīvais e-izdevums, septembris)
 
 Eiropas Sociālā fonda projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (informatīvais e-izdevums, oktobris)
 
 Eiropas Sociālā fonda projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (informatīvais e-izdevums, novembris)
 
 Eiropas Sociālā fonda projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (informatīvais e-izdevums, decembris)
 
Pārskats par periodu: 2011.gada septembris - 2012.gada jūnijs
 (informatīvais e-izdevums, septembris 2012)

statistika 2012-20131.pdf

statistika 2013.gad.pdf

Info par reionlo seminru_Rga.pdf

  Eiropas Sociālā fonda projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” konsultatīvās padomes sēde  

 /docs/995/Statistika.pdf 

/docs/995/Statistika 2014.pdf 

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
Vienošanās Nr.2009/0001/1DP/1.2.1.4/08/IPIA/VIAA/001, Līgums Nr. 01 – 07.1.1. – 04/81

īstenošana Rīgas horeogrāfijas vidusskolā

 Pamatojoties uz Rīgas horeogrāfijas vidusskolas mērķstipendiju piešķiršanas komisijas lēmumu par mērķstipendiju sadalījumu pēc mācību rezultātiem, ESF mērķstipendijas tiek piešķirtas I, II, III kursu izglītojamiem
(izglītības programma "Deja", 33 212 10, kvalifikācija - baleta dejotājs)


 

             
 Stipendiju piešķiršanas Nolikums

Mēneša sekmju vidējā vērtējuma noteikšanas kārtība ESF mērķstipendiju piešķiršanai Rīgas horeogrāfijas vidusskolā

 /docs/995/Vadlinijas-01-2012.pdf

 /docs/995/Ministru kabineta noteikumi Nr.578  -2014.septembris.pdf

/docs/995/MK noteikumi Nr. 630.pdf