113011

1. baleta klases iestājeksāmenu 1. kārtas rezultāti
17.08.2020


Iestājeksāmenu 1. baleta klasē 2. kārtā turpina sekojoši reflektanti:

1.,

2.,

3.,

5.,

6.,

7.,  

8.,

9.,

10.,

13.,

14.,

15., 

16.,

18.,

20.,

21.,

22.,

23.,

25.,

27.,

30.,

31.,

34.,

36., 

37.,

38.,

39.,

41.,

42. 

2020./2021. mācību gada 18. augusta iestājeksāmena 2. kārtas laiks:

Grupa

Reflektanta numurs

Iestājeksāmena laiks

Pārbaudījuma veids

1.

1., 2., 3., 5., 6., 7.

9.00 - 9.30

Ārsta apmeklējums

9.40 - 10.20

1. Nodarbība pedagoga vadībā, ārējo skatuvisko dotumu noteikšanai

2. Profesionālo fizisko dotību pārbaude

3. Ritmikas nodarbība pedagoga vadībā

4. Patstāvīgi sagatavota skatuviskā deja

10.20

Fizioterapeita apmeklējums

2.

8., 9., 10., 13., 14., 15.

9.40 – 10.10

Ārsta apmeklējums

10.20 – 11.00

1. Nodarbība pedagoga vadībā, ārējo skatuvisko dotumu noteikšanai

2. Profesionālo fizisko dotību pārbaude

3. Ritmikas nodarbība pedagoga vadībā

4. Patstāvīgi sagatavota skatuviskā deja

11.00

Fizioterapeita apmeklējums

3.

16., 18., 20., 21., 22., 23.

10.20-10.50

Ārsta apmeklējums

11.00-11.40

1. Nodarbība pedagoga vadībā, ārējo skatuvisko dotumu noteikšanai

2. Profesionālo fizisko dotību pārbaude

3. Ritmikas nodarbība pedagoga vadībā

4. Patstāvīgi sagatavota skatuviskā deja

11.40

Fizioterapeita apmeklējums

4.

25., 27., 30., 31., 34., 36.

11.00-11.30

Ārsta apmeklējums

11.40-12.20

1. Nodarbība pedagoga vadībā, ārējo skatuvisko dotumu noteikšanai

2. Profesionālo fizisko dotību pārbaude

3. Ritmikas nodarbība pedagoga vadībā

4. Patstāvīgi sagatavota skatuviskā deja

12.20

Fizioterapeita apmeklējums

5.

37., 38., 39., 41., 42.

11.40-12.10

Ārsta apmeklējums

12.30-13.10

1. Nodarbība pedagoga vadībā, ārējo skatuvisko dotumu noteikšanai

2. Profesionālo fizisko dotību pārbaude

3. Ritmikas nodarbība pedagoga vadībā

4. Patstāvīgi sagatavota skatuviskā deja

13.10

Fizioterapeita apmeklējums
 
      Atpakaļ