117309

2020./2021. mācību gada Rīgas Baleta skolas 12. klases absolventes
07.07.2021


Sirsnīgi sveicam Rīgas Baleta skolas 2020./2021. mācību gada III kursa absolventes! 

Paldies vecākiem un ikvienam pedagogam, kas ieguldīja savu darbu audzēkņu izaugsmē!

Īpašs paldies klases audzinātajai Diānai Mancevičai un koncertmeistarei Lolitai Soiferei! 

 

 

Foto: Artis Dzelzskalns  
 
      Atpakaļ