117307

2020./2021. mācību gada Rīgas Baleta skolas 9. klases absolventi
07.07.2021


Sirsnīgi sveicam mūsu 9. klases absolventus ar pamatizglītības iegūšanu! Paldies vecākiem, pedagogiem un klases audzinātājiem – Ritai Harlapai un Sergejam Neikšinam! 

Lai vienmēr kāds mērķis, uz ko tiekties, un kāds sapnis, ko piepildīt!

 

Foto: Raimo Lielbriedis 
      Atpakaļ