110291

ERASMUS+
11.02.2020


           Audzēkņu apmaiņa dod iespēju dažādu valstu jauniešu grupām satikties, īsu laika periodu kopā dzīvot un izstrādāt kopīgus projektus. Apmaiņas laikā var piedalīties dažādās darbībās: semināros, meistarklasēs, vingrinājumos, diskusijās, dažādās aktivitātēs u.tml.

          Šī programma ir lielisks piedzīvojums, neaizmirstamas atmiņas un neatsverama pieredze. Tajā piedaloties ne tikai iegūst lielu pieredzi, bet arī draugus no dažādām pasaules vietām.
 
      Atpakaļ