112993

Iestājeksāmenu laiki 2020./2021. mācību gadam PIKC NMV "Rīgas Baleta skola"
14.08.2020


 

1. un 2. sagatavošanās klasē iestājeksāmeni nenotiks.

 

Iestājeksāmena laiks 1. baleta klasei 17. augustā:

Grupa

Reflektanta numurs

Iestājeksāmena laiks

Pārbaudījuma veids

1.

1.,2.,3.,4.,5.,

9.00 - 9.50

1. Nodarbība pedagoga vadībā, ārējo skatuvisko dotumu noteikšanai

2. Profesionālo fizisko dotību pārbaude

3. Ritmikas nodarbība pedagoga vadībā

4. Patstāvīgi sagatavota skatuviskā deja

2.

6.,7.,8.,9.,10.,

10.00 - 10.50

3.

11.,12.,13.,14.,15.,

11.00 - 11.50

4.

16.,17.,18.,19.,20.,

12.00 - 12.50

5.

21.,22.,23.,24.,25.,26.,

13.00 - 13.50

6.

27.,28.,29.,30.,31.,32.,

14.30 - 15.20

7.

33.,34.,35.,36.,37.,38.,

15.30 - 16.20

8.

39.,40.,41.,42.,43.

16.30 - 17.20

 


 Iestājeksāmena laiks 2., 4. baleta klasei 19. augustā:

Klase

Iestājeksāmena laiks

Pārbaudījuma veids

2. klase

9.30 - 10.30

Klasiskās dejas nodarbība + solo priekšnesums

4. klase

10.30 - 11.30

Klasiskās dejas nodarbība +solo priekšnesums

 

 Iestājeksāmena laiks 1. kursam 20. augustā:

Kurss

Iestājeksāmena laiks

Pārbaudījuma veids

1. laikmetīgā deja

10.00 - 13.30

Klasiskās dejas nodarbība

Laikmetīgā deja

Improvizācija

Solo priekšnesumi

Pārrunas

1. klasiskā deja

14.00 – 16.30

Klasiskās dejas nodarbība

Solo priekšnesumi

 
 
      Atpakaļ