113125

Iestājeksāmenu rezultāti 1. kursā
21.08.2020


Pamatojoties uz iestājeksāmenu rezultātiem un uzņemšanas komisijas lēmumu, 2020./2021. mācību gadā PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Horeogrāfijas skolā uzņemti sekojoši izglītojamie:

1. Profesionālās vidējās izglītības programmā "Deja"

2-K

3-K

4-K

9-K

12-K

13-K

14-K

15-K 

 

2. Profesionālās vidējās izglītības programmā "Laikmetīgā deja"

1-L

2-L

3-L 
 
      Atpakaļ