117239

Iestājeksāmenu rezultāti 1.kursā
22.06.2021


Profesionālās vidējās izglītības programmā "Deja" ar kvalifikāciju laikmetīgās dejas dejotājs uzņemti reflektanti ar kārtas numuriem:

1-L, 2-L, 4-L, 5-L, 6-L, 7-L, 8-L, 10-L, 11-L, 12-L

Profesionālās vidējās izglītības programmā "Deja" ar kvalifikāciju baletdejotājs/a uzņemti reflektanti ar kārtas numuriem:

1-K, 2-K, 3-K, 4-K, 5-K, 9-K, 10-K, 12-K, 13-K, 14-K, 15-K 

 

Gaidīsim dokumentu oriģinālus skolas lietvedībā katru darba dienu no plkst 10:00-16:00!
 
      Atpakaļ