125414

Iestājpārbaudījumu norise 20. un 22. jūnijā Rīgas Baleta skolā
13.06.2022


20. jūnijā 1. baleta klase


Iestājpārbaudījuma laiks

Reflektanti

9.00

1.,2.,3.,4.,5.

10.00

6.,7.,8.,9.,10.

11.00

11.,12.,13.,14.,15.

12.00

16.,17.,18.,19., 20.

13.00

21.,22.,23., 24., 25.

 

! Ierašanās 15 minūtes pirms pārbaudījuma sākuma

2. kārtas iestājpārbaudījumu pretendentu saraksts un ierašanās grafiks tiks publicēts līdz 20. jūnija plkst. 22:00.

Iestājpārbaudījumu 2. kārta notiks 21. jūnijā. 

 

22. jūnijā 2. un 4. baleta klase

 

Laiks

Reflektanti

12.00

Uz 4. klasi

13.00

Uz 2. klasi

 

Ierodoties uz iestājpārbaudījumu, līdzi jāņem:

! Mūzikas materiāls solo priekšnesumam un variācijai CD, USB.


 
 
      Atpakaļ