122737

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Balss pārvaldīšana un elpa”
02.03.2022


 
Balss ir viens no galvenajiem komunikācijas instrumentiem, kam pasaulē tiek pievērsta liela uzmanība. Skolotāji sastopas ar tādām grūtībām, kā sāpes kaklā, balss daļēju vai pilnu zaudēšanu. 
Kursos palīdzēs pilnveidot pedagogu prasmes pārvaldīt savu balsi un elpu, kā arī veicinās pedagogu izpratni par pareizu un veselīgu elpošanu.

Norises laiks:       2022.gada 18. marts
Norises vieta:       Rīgas Baleta skola, Kalnciema iela 12.
Kursus vada:        Ksenija Drovņikova


Pieteikšanās forma - https://forms.gle/rWfXWJzhq4JyL1N6A

Pieteikšanās līdz 17. martam, plkst. 12.00

Kursu apjoms: 4 akadēmiskās stundas.

Cena: 15 EUR.

Kursu apmeklējums "zaļajā režīmā".

Pēc kursiem tiks izsniegta apliecība par četru akadēmisko stundu apmācību.
                             

 DARBA KĀRTĪBA

9.30 - 10.00      Reģistrācija Rīgas Baleta skolā.
10.00 -  11.20   Elpošanas vingrinājumu teorētiska bāze, balss nostādīšana.
11.20 – 11.40   Pārtraukums.
11.40 -  13.00   Skatuves runas pamati, praktiskie vingrinājumi.
13.00                Apliecību izsniegšana.
 
      Atpakaļ