81712

PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” izsludina konkursu struktūrvienības “Rīgas Horeogrāfijas skola” vadītāja amatam!
17.10.2017


 

Prasības pretendentiem:

 • Atbilstība Izglītības likumā noteiktajām prasībām;

 • Bakalaura/maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītībā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu

 • Vismaz 2 (divu) gadu pedagoģiskā darba pieredze;

 • Vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze izglītības vai kultūras institūcijā;

 • Teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 (divu) svešvalodu (tai skaitā angļu un krievu valodas) zināšanas;

 • Zināšanas un izpratne par kultūras nozari (īpaši par dejas nozari);

 • Izpratne par profesionālās izglītības iestādes darbību;

 • Labas sadarbības un komunikācijas prasmes;

 • Labas darba organizācijas un vadības prasmes.

Lai pieteiktos konkursam, jāiesniedz PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” šādus dokumentus 

 • Pieteikuma anketu;
 • Parakstītu dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Viate);
 • Izglītību apliecinošu dokumentu;
 • Savu redzējumu par PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” struktūrvienības “Rīgas Horeogrāfijas skola” attīstību (latviešu valodā, brīvā formā, ne vairāk kā 5000 rakstu zīmju apjomā);

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 21. novembris

Pieteikumu iesniegt:

 • Personīgi vai nosūtot pa pastu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Konkursam uz PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” struktūrvienības “Rīgas Horeogrāfijas skola” vadītāja amatu”, PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” struktūrvienības “Rīgas Horeogrāfijas skola” administrācijā, Kalnciema ielā 12
 • Elektroniska dokumenta veidā nosūtot uz PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” oficiālo elektroniskā pasta adresi: rhs@nmv.lv, parakstītu ar elektronisko parakstu.

 Sturkturvienibas vaditaja konkursa nolikums
 
      Atpakaļ