129010

Profesionālās ievirzes izglītības programmas iestājeksāmeni 5. jūnijā
02.06.2023


5. jūnijā iestājeksāmeni 2., 3., 4. un 5.  baleta klasēm

Laiks

Reflektanti

10.00

Uz 2. un 3. baleta klasi

11.30

Uz 4. un 5. baleta klasi

 

Ierodoties uz iestājpārbaudījumu, līdzi jāņem:

! Mūzikas materiāls solo priekšnesumam un variācijai CD vai USB.
 
      Atpakaļ