122972

Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionāla Mākslu vidusskola” struktūrvienība “Rīgas Baleta skola” aicina pievienoties komandai direktora vietnieku izglītības jomā (uz noteiktu laiku).
23.03.2022


Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums – 2022. gada 6. jūnijs

Darba pienākumi:

 • Plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt izglītības programmu īstenošanu;
 • Plānot un organizēt izglītības iestādes darbu atbilstoši tās mērķim un uzdevumiem;
 • Piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • Piedalīties izglītības iestādes attīstības plānošanā;
 • Analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus, izvirzīt jaunus uzdevumus un informēt par to pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus;
 • Nodrošināt stundu saraksta izstrādi, savlaicīgas un precīzas informācijas ievadīšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā;
 • Piedalīties izglītojamo pārbaudes darbu norises plānošanā un organizēšanā;
 • Nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;
 • Nodrošināt pedagogiem metodisko atbalstu;
 • Piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā;

Prasības kandidātiem:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumu Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām. 
 • Mācību un audzināšanas darba satura pārzināšana.
 • Pedagoģiskā darba pieredze ne mazāk kā 3 gadi.
 • Vēlama darba pieredze izglītības iestādes vadības darbā (par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze ar Valsts izglītības informācijas sistēmu).
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja rast risinājumus neordinārās situācijās.
 • Lieliskas komunikācijas un saskarsmes prasmes, prasme strādāt komandā.

Darba alga noteikta saskaņā ar 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”. 

Pieteikumu (motivācijas vēstule, CV un izglītības dokumenti) ar norādi “Direktora vietnieka vakance” līdz 2022. gada 12. aprīlim lūdzam sūtīt uz e-pastu rbs@nmv.lv, pa pastu − Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048 vai iesniegt personīgi skolas lietvedībā. Tālrunis saziņai: 67614115.

Piesakoties vakantajam amatam, informējam, ka Jūsu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.
 
      Atpakaļ