Skolas psihologs

Psiholoģe Žanna Dubrovska pieņem pēc iepriekšēja pieraksta

ceturtdienās no plkst. 18.00-20.00 un sestdienās no plkst. 9.30-14.00 Rīgas Doma kora skolas 210. kabinetā. 

Pieteikšanās pa tālr. 26091121

Psiholoģiskās konsultācijas ir pieejamas visiem Rīgas Baleta skolas izglītojamajiem, vecākiem un darbiniekiem. Fizioterapija

Fizioterapeite Līga Līdumniece pieņem pēc iepriekšēja pieraksta 

otrdienās no plkst. 8.00-10.00 un ceturtdienās no plkst.17.00-19.00 .

Pieteikšanās pa tālr. 26326433