FizioterapijaFizioterapeite Līga Līdumniece pieņem pēc iepriekšēja pieraksta 

otrdienās no plkst. 8.00-10.00 un ceturtdienās no plkst.17.00-19.00 .

Pieteikšanās pa tālr. 26326433 
      Atpakaļ