Profesonālās ievirzes izglītībaPROFESIONĀLĀS  IEVIRZES  IZGLĪTĪBAS  PROGRAMMA "DEJA" kods 20V 212 10

Programmas mērķis – sekmēt izglītojamo veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura, apguvusi klasiskās dejas pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši iegūtajām prasmēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē.

 

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība – 4 klases pamatizglītības programmā.

 

Mācību ilgums izglītības programmā 5 gadi. Mācību forma – klātiene. Mācības skolā ir bez maksas.

 

Mācību programmā jāapgūst šādi mācību priekšmeti:

 

1.klasē (5.kl.)

klasiskā deja, ritmika, vēsturiskās dejas, franču valoda, baleta tehnika;

2.klasē (6.kl.)

klasiskā deja, mācību prakse, vēsturiskās dejas, latviešu deja,  franču valoda, baleta tehnika;

3.klasē (7.kl.)

klasiskā deja, mācību prakse, vēsturiskās dejas, improvizācija, franču valoda, baleta tehnika, mākslas vēsture;

4.klasē (8.kl.)

klasiskā deja, mācību prakse, raksturdejas, laikmetīgā deja, franču valoda, baleta tehnika;

5.klasē (9.kl.)

klasiskā deja, mācību prakse, raksturdejas, laikmetīgā deja, franču valoda, baleta tehnika;

 

Mācību programmu sekmīgi apguvušie audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi.

Tālākās izglītības iespējas:

  • turpināt izglītību horeogrāfijas profesionālās vidējās izglītības programmā "Deja";
  • izglītoties dažāda veida kultūrizglītības profesionālās pilnveides programmās.      Atpakaļ