Vidējā profesionālā izglītība 

PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA "DEJA"  kods 33 212 101 (Klasiskā deja)

 

Programmas mērķis – Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās vidējās izglītības apguvi un sagatavot vispusīgi attīstītu, patstāvīgu, kvalificētu mākslinieku – baletdejotāju, kurš ir apguvis baletdejotāja profesijai nepieciešamās zināšanas un prasmes. 

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: Vispārējā pamatizglītība un priekšzināšanas klasiskajā dejā.

 

Mācību ilgums izglītības programmā 3 gadi. Mācību forma – klātiene. Mācības skolā ir bez maksas.

Kvalifikāciju nodrošinošā prakse notiek mēģinājumos un izrādēs Latvijas Nacionālajā operā un baletā.
Visi audzēkņi saņem stipendiju, pamatojoties uz Stipendiju piešķiršanas kārtību "Nacionālā Mākslu vidusskola".
Sekmīgi (ne zemāk par vērtējumu "5" balles) nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, audzēkņiem tiek piešķirta kvalifikācija "baletdejotājs" un izsniegts diploms  par profesionālo vidējo izglītību.

Absolventiem ir iespējas:

1. Turpināt izglītību Latvijas un ārvalstu augstākās pakāpes izglītības programmās;

2. Padziļināt profesionālo meistarību, izglītojoties dažādos tālākizglītības kursos, semināros u.tml.;

3. Izglītoties citās profesionālās izglītības programmās.

 

  

PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA "DEJA"  kods 33 212 101 (Laikmetīgā deja)

 

Programmas mērķis – Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās vidējās izglītības apguvi un sagatavot vispusīgi attīstītu, patstāvīgu, kvalificētu mākslinieku – laikmetīgās dejas dejotāju, kurš ir apguvis laikmetīgās dejas dejotāja profesijai nepieciešamās zināšanas un prasmes. 

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: Vispārējā pamatizglītība un priekšzināšanas dejā.

Mācību ilgums izglītības programmā 3 gadi. Mācību forma – klātiene. Mācības skolā ir bez maksas.

Kvalifikāciju nodrošinošā prakse notiek mēģinājumos un izrādēs Latvijas Nacionālajā operā un baletā.
Visi audzēkņi saņem stipendiju, pamatojoties uz Stipendiju piešķiršanas kārtību "Nacionālā Mākslu vidusskola".
Sekmīgi (ne zemāk par vērtējumu "5" balles) nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, audzēkņiem tiek piešķirta kvalifikācija "laikmetīgās dejas dejotājs" un izsniegts diploms par profesionālo vidējo izglītību.

Absolventiem ir iespējas:

1. Turpināt izglītību Latvijas un ārvalstu augstākās pakāpes izglītības programmās;

2. Padziļināt profesionālo meistarību, izglītojoties dažādos tālākizglītības kursos, semināros u.tml.;

3. Izglītoties citās profesionālās izglītības programmās.

 

 

 PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA "DEJA"  kods 35b 212 101

 

Programmas mērķis – Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās vidējās izglītības apguvi un sagatavot vispusīgi attīstītu, patstāvīgu, kvalificētu mākslinieku – baletdejotāju, kurš ir apguvis baletdejotāja profesijai nepieciešamās zināšanas un prasmes. 

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: Vispārējā vidējā izglītība un priekšzināšanas klasiskajā dejā.

 

Mācību ilgums izglītības programmā 3 gadi. Mācību forma – klātiene. Mācības skolā ir bez maksas.

Kvalifikāciju nodrošinošā prakse notiek mēģinājumos un izrādēs Latvijas Nacionālajā operā un baletā.
Visi audzēkņi saņem stipendiju, pamatojoties uz Stipendiju piešķiršanas kārtību "Nacionālā Mākslu vidusskola".
Sekmīgi (ne zemāk par vērtējumu "5" balles) nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, audzēkņiem tiek piešķirta kvalifikācija "baletdejotājs" un izsniegts diploms  par profesionālo vidējo izglītību.

Absolventiem ir iespējas:

1. Turpināt izglītību Latvijas un ārvalstu augstākās pakāpes izglītības programmās;

2. Padziļināt profesionālo meistarību, izglītojoties dažādos tālākizglītības kursos, semināros u.tml.;

3. Izglītoties citās profesionālās izglītības programmās.

      Atpakaļ