Pēc "Silfīdas" izrādes LNO 14.01.2001. Darbošanās dažādos projektos, baleta uzvedumu iestudēšana, dalība pašu veidotajās izrādēs ir īsta meistarības skola audzēkņiem un pedagogiem.