Izsludināts ERASMUS+ mobilitāšu braucienu konkurss Rīgas Baleta skolā
25.11.2021


Līdz 9. decembrim gaidīsim izglītojamo un pedagogu pieteikumus mobilitāšu braucienam PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas ERASMUS+ projektā "Lingua Franca of Arts" (Nr. 2021-1-LV01-KA122-VET-000017132):

 

 •        2022. gada 23. janvāris – 7. februāris – Lietuvas Nacionālās M. Čurļoņa Mākslas skola, Lietuvā – 3 izglītojamie 
 •       2022. gada 23. janvāris – 29. janvāris – Lietuvas Nacionālās M. Čurļoņa Mākslas skola, Lietuvā – 1 pedagogs

           (Nacionalinę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklą, www.cmm.lt/cms/en/) – klasikās dejas II kursam

 •       2022. gada 10. aprīlis – 25. aprīlis – Ļubļanas mūzikas un baleta konservatorija, Slovēnijā – 3 izglītojamie
 •       2022. gada 10. aprīlis – 16. aprīlis – Ļubļanas mūzikas un baleta konservatorija, Slovēnijā – 1 pedagogs
  (Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, 
  www.kgbl.si/ballet-college.html) – klasikās dejas II kursam

 

Mobilitāšu datumi tiks precizēti un var nedaudz mainīties.

 

Nepieciešamie dokumenti audzēkņiem: 

 • pieteikuma anketa;
 • sekmju un kavējumu izraksts par iepriekšējo mācību semestri;
 • motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā. Motivācijas vēstulei ir jāatspoguļo kandidāta mērķis, kas tiks sasniegts, dodoties mobilitātē, pamatojums par konkrētās skolas izvēli, vēstulei jāatspoguļo iespējamie ieguvumi no dalības mobilitātē;
 • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
 • rekomendācijas vēstule no specialitātes pedagoga. 

Nepieciešamie dokumenti pedagogam:

 • pieteikuma anketa;
 • motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā;
 • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
 • pašvērtējuma ziņojums par iepriekšējo mācību gadu;
 • partnerskolai paredzēto nodarbību tēmas 10 akadēmisko stundu apjomā latviešu un angļu valodā.

 

ERASMUS+ projekta "Lingua Franca of Arts" (Nr. Nr. 2021-1-LV01-KA122-VET-000017132) dalībnieku atlases kārtības NOLIKUMS 

 

Visi dokumenti jāiesniedz izdrukātā veidā personīgi Rīgas Baleta skolas projektu vadītājai Agnesei Zvaigznei līdz 2021. gada 9. decembrim. 
      Atpakaļ