RU  ENG  LV 

 

115212

VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA ATBALSTĪTIE PROJEKTI 2020. GADĀ
15.12.2020


2020. gads projektu ziņā ir bijis īpaši dāsns. Valsts kultūrkapitāla fonds ir atbalstījis divus PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" Rīgas Baleta skolas iesniegtos projektus mērķprogrammu konkursā "Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs", kas sekmējis klasiskā baleta izglītības profesionālo un māksliniecisko pilnveidi un skolas radošās darbības attīstības iespējas. 

Viens no atbalstītajiem projektiem ir profesionālās pilnveides kursa fizioterapijā "Dejas anatomija" īstenošana ar mērķi nodrošināt Rīgas Baleta skolas profesionālo priekšmetu pedagogiem zināšanas un izpratni par dažādu deju žanru kustību veidošanās likumsakarībām fizioterapijas kontekstā un prasmi efektīvi pielietot  fizioterapijas  paņēmienus izglītojamo prasmju attīstībā. Kurss ir īpaši vērtīgs dejas pedagogiem, lai turpmāk labāk izprastu savu un savu audzēkņu ķermeni, kas ir dejotāja galvenais instruments. Anatomiskas kustības un fizioloģisko procesu izpratne sniegs pedagogiem efektīvākus paņēmienus dejotājam būtisko ķermeņa spēju attīstīšanā, vienlaicīgi pēc iespējas samazinot gan akūtu dejotāju traumatismu, gan ķermeņa struktūru nevienmērīga slogojuma rezultātā radušos ķermeņa traucējumus.

Otrs projekts ir Milanas Komarovas baleta viencēliens "Vilinošās tāles" ar Fr. Šopēna mūziku RBS izlaiduma kursa izpildījumā, dodot iespēju sevi pierādīt jauniem horeogrāfiem un skolas izlaidumu kursam īstenot daļu no sava kvalifikācijas darba. Projekts ir īpašs, jo tas ir absolūti laikmetīgs jauniestudējums, kas veidots uz klasiskās dejas bāzes. Rudens garumā tika strādāts pie horeogrāfijas iestudēšanas, skatuves ietērpa koncepcijas un gaismu partitūras veidošanas, kostīmu dizaina radīšanas. Projekta radošo komandu veido horeogrāfe Milana Komarova, gaismu mākslinieks Kārlis Kaupužs un kostīmu māksliniece Jelena Starostina. Rezultātā ir radīts laikmetīgā baleta jauniestudējums "Vilinošās tāles", kas gaida savu satikšanos ar skatītāju tuvākajā nākotnē. 

 

   

 

Foto no jauniestudējuma mēģinājuma procesa. 

 

Projektus finansē: Valsts kultūrkapitāla fonds   

 
      Atpakaļ