118443

"Rīgas Baleta skola" materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 2021
05.10.2021


Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) 2021. gada projektu konkursā tika atbalstīts projekts "PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" struktūrvienības "Rīgas Baleta skola" materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 2021". 

Projekta rezultātā ir iegādāts digitālais centrs, kas sastāv no 42 collu skārienjūtīga bezrāmju ekrāna, mini datora un multimediju satura, kā arī 3 skaņu necaurlaidīgas durvis (ar skaņas izolāciju un stikla paketi). Skaņu necaurlaidīgo durvju uzstādīšana sekmē netraucētu un kvalitatīvu mācību stundu norisi baleta zālēs, ļaujot audzēkņiem un pedagogiem pilnībā koncentrēties uz apgūstamo mācību vielu. Digitālais centrs nodrošina RBS vēsturisko materiālu krātuves izveidi digitālā formātā. Tādējādi tas kalpo kā avots un mācību līdzeklis izglītības procesā un vērtīgs resurss jaunrades projektu veidošanā.

Tiek sasniegts projekta mērķis, kas ir izglītības izcilības nodrošināšana caur dejas apguvei atbilstošu darba vidi un apstākļiem, kā arī audzēkņu profesionālās izaugsmes sekmēšana un skolas veidošana par novatorisku un mūsdienīgu izglītības iestādi. 

 

 

 Uzstādītās skaņu necaurlaidīgās durvis baleta zālē.

 

Projektu finansē:

 
      Atpakaļ